28 juli 2016

Uitlijnen

50% van schade aan rotating machinery is een rechtstreeks gevolg van slechte uitlijning!!

Tijdens een onderzoek bij een groot Brits chemieconcern zijn er willekeurig 160 machines getest.

Slechts 7% hiervan bleek een correcte uitlijning te hebben. Om verhoogde slijtage te voorkomen en de levensduur van lagers en afdichtingen te verlengen is het van belang dat de hartlijn van beide machines precies in één lijn liggen. STS b.v. beschikt over de meest moderne laserapparatuur voor de uitlijning van machines waarbij ook rekening wordt gehouden met b.v. thermische groei.

Een onjuiste uitlijning heeft invloed op:

-warmteontwikkeling van lagers en koppeling, dus ook slijtage hiervan

-slijtage van afdichtingen en rubbers

-energieverbruik

-trillings- en geluidsniveau

                                                                               

Slecht uitgelijnd Goed uitgelijnd
1 2

Uit onderzoek blijkt (Hoechst AG Gendorf) blijkt dat men door een juiste uitlijning tot 30% minder storingsgevallen optreden.

Voor mechanische afdichtingen kan dit zelfs oplopen tot 65%

NGS P72A2A